VMware ESXi 6.7 DCUI (Direct Console User Interface) Kullanımı

Bu makalemde; VMware ESXi 6.7 kurulum sonrasında, Host üzerinde DCUI olarak isimlendirilen klavye etkinleşimli – metin tabanlı konsol menüsü kullanarak yapılandırılmasını inceliyor olacağız. VMware DCUI ile ESXi kurulum işlemi sonrasında host üzerinde yapılacak olan bazı ayarları basit ve hızlı bir şekikde yapabilir. Sunucu üzerinde oluşabilecek hataları bu konsol üzerinden hızlıca sorun giderebiliriz.

Aşağıdaki resimde DCUI arayüzünün ana kilit ekranı yer almaktadır. Bu ekranda F2 tuşu ile sunucusunuzu yapılandırabileceğiniz ayarlar ve log erişimi için girişi sağlar. F12 seçeneği ise ESXi hostunuzun kapatılması yada yeniden başlatılmasını sağlayabilirsiniz.

DCUI arayüzüne giriş için “F2” tuşuna basınız ve giriş için sizden ESXi kurulumunda tanımlamış olduğunuz “root kullanıcı hesabının parolasını istecektir.

Root kullanıcı parolası ile giriş işleminiz başarılı olarak tanımlandığında DCUI’a ait ana menülerin yer aldığı System Customization ekranı açılacaktır.

Bu ekranda yer alan ilk menü Configure Password” seçeneğidir. Bu seçenek ESXi sunucusunun root parolasının değişimini sağlamaktadır. Bu menüye giriş yaptığınızda açılan ekranda eski root parolanız ve yeni tanımlamak istediğiniz parola bilgisi girilerek root hesabı parolası değiştirilir.

Not : root parolası tanımlamasında güvenli parola tanımlanmalıdır. Parola kurallarına uymayan parola tanımlanması durumunda aşağdaki hata mesajını alabilirsiniz.

DCUI ana menüsünde yer alan ikinci menümüz olan Configure Lockdown Mode seçeneği; ESXi sunucunuz vCenter Server’a dahil olduğunda aktif olacaktır. Bu seçenek ile ilgili olarak web sistemde yer alan ESXi Lockdown Modemakalemden bilgi alabilirsiniz.

Configure Management Network menüsünde ESXi hostunuzun ağınızda var ise DHCP sunucusundan atanan IP ayarlarını ve sizin tanımlayacağınız bilgiler ile yeni ağ ayarlarına ait gerekli ayarları bu menüye ait alt seçeneklerden yapabilirsiniz.

VMware ESXi sunucunuz production ortamına taşımadan önce mutlaka IP adresinizi ayarlamanız gerekir. Varsayılan olarak, VMware ESXi hypervisor işletim sisteminde; DHCP tarafından atanan bir adres yapılandırılmıştır.

Temel ağ ayarlarını değiştirmek veya yapılandırmak için DCUI’yi kullanmak sizin için oldukça pratik olacaktır. Bu arayüzden; ana bilgisayar adını (hostname), IPv6 ve IPv6 ayarlarını (IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi gibi) ve DNS sunucularını değiştirebilirsiniz.

Ayrıca yönetim ağı için kullanılan ağ adaptörünü değiştirebilir, VLAN ayarlarını yapılandırabilir, IPv6 adreslemeyi yapılandırabilir ve özel DNS sonekleri ayarlayabilirsiniz. Yönetim ağını yeniden başlatabilir (sistemi yeniden başlatmadan), yönetim ağını test edebilir (ping ve DNS isteklerini kullanarak) ve bir yönetim ağını devre dışı bırakabilirsiniz.

Configure Network Management menüsüne giriş yaptığınızda aşağıdaki alt menüler açılacaktır,

Network Adapters : Bu menüde VMware ESXi sunucusu üzerindeki ağ kartları listelenecektir. Bu ekranda birden fazla network adaptörü olması durumunda varsayılan ayarlarda VMware ESXi 6.7 için yönetim bağlantısı için vmnic0 seçili olarak gelecektir. Isteğe bağlı olarak diğer kartları yönetim (management network) için de kullanabilirsiniz.

Yine bu ekranda ağ kartları hakkında detaylı bilgi almak için seçilen ağ kartı üzerinde D tuşu ile bu kart ile dataylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

VLAN (optional) : VMware ESXi 6.7 yönetimi için VLAN tanımı gerekmesi durumunda bu kısıma VLAN ID bilgisi girilir. Bu durum ağ kartlarının bağlı olduğu portun switch tarafında trank olarak yapılandırılması durumunda kullanılır.

IPv4 Configuration : Bu menüde Management network için IPv4 ayarları yapılandırılır; Bu menüde yer alan seçenekler;

 • Disable IPv4 configuration for management network: Management Network için IPv4 konfigürasyonu kapatılır. Bu seçeneğin seçilmesi durumunda Management yapılandırılmasından sadece IPv6 seçeneğini kullanmanız gerekcektir.
 • Use dynamic IPv4 address and network configuration: Management Network yapılandırmasında ortamınızda bulunan DHCP sunucu tarafından atanan IPv4 bilgileri kullanılır. Bu seçeneğin kullanılması durumunda DHCP sunucu üzerinde IP adresinin reserve edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu seçenek varsayılan kurulum seçeneğidir.
 • Set static IPv4 address and network configuration: Management Network yapılandırmasında sizin elle tanımlayacağınız IP, Subnet Mask ve Dafult Gateway bilgiler ile ağ yapılandırılır.

IPv6 Configuration : Bu menüde Management network için IPv6 ayarları yapılandırılır; Bu menüde yer alan seçenekler;

 • Disable IPv6 configuration for management network: Management Network için IPv6 konfigürasyonu kapatılır. Bu seçeneğin seçilmesi durumunda Management yapılandırılmasından sadece IPv6 seçeneğini kullanmanız gerekcektir.
 • Use dynamic IPv6 address and network configuration: Management Network yapılandırmasında ortamınızda bulunan DHCP sunucu tarafından atanan IPv6 bilgileri kullanılır. Bu seçeneğin kullanılması durumunda DHCP sunucu üzerinde IP adresinin reserve edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu seçenek varsayılan kurulum seçeneğidir.
 • Set static IPv6 address and network configuration: Management Network yapılandırmasında sizin elle tanımlayacağınız statik IP/IP’ler ve Dafult Gateway bilgiler ile ağ yapılandırılır.

DNS configuration adımında; ESXi sunucunuza DHCP’den atanan DNS sunucu/sunucularını görüntüleyebilir yada statik IPv4 adresi kullanmanız durumunda elle DNS sunucusu tanımak için ve ESXi sunucunuz için hostname tanımlanmalarında kullanılmaktadır Bu menüde yer alan seçenekler;

 • Obtain DNS server addresses and a hostname automatically: DHCP tarafından atanan bilgiler ile DNS sunucu adreslerini ve bilgisayar adını otomatik olarak alır.
 • Use the following DNS server addresses and hostname: DNS IP adresleri ve sunucu adı (hostname)’nın elle tanımlanması sağlanır.     
  • Primary DNS Server : Birincil DNS IP adresi (IPv4 olarak tanımlanır)
  • Alternate DNS Server :  Alternatif DNS IP adresi (IPv4 olarak tanımlanır)
  • Hostname : Sunucu adı

Custom DNS Suffixes: Ağınızda etki alanı (domain) var ise bu kısımda domain adınızı isim çözümlemesi için ekleyebilirsiniz.

“Configure Network” adımında ESXi sunucunuz için IP adres bilgileri tanımlandıktan sonra yapılan değişikliğin etkin olması için ilk önce; “ESC” tuşu ile bu menüden çıkış yapılır. Açılan Configure Management Network: Confirmekranında “Y” tuşu ile değişikler saklanır. Bu onay sonrasında IPv6 yapılandırmasını devre dışı bırakmanız durumunda ESXi sunucunuzun yeniden başlatılacaktır.

VMware ESXi 6.7 işletim sistemi yeniden başladıktan sonra DCUI girş ekranından IPv4 adresi ve sunucu isminin değiştiğini kontrol edebilirsiniz.

Yapılan bu değişikliği DCUI’de oturum açtıktan sonra “Management Network” menüsünün sol tarafından Configure Management Network kısmında kontrol edebilirsiniz.

Restart Management Network adımında Management Network Servisini yeniden (restart) başlatabilirsiniz. Bu işlem ile IPV4 ve IPv6 ayarlarında sunucu IP adres yapılandırmasında DHCP seçilmesi durumunda, DHCP sunucusunda ESXi sunucunun IP ve diğer ayarların değişikliğinin Host üzerinde etkin olmasının istenmesi durumunda kullanabilirsiniz. Örneğin. Reserve edilen IP adres bilgisi değişikliği, DNS veya Gateway adres değikliği durumları. Bu servisi yeniden başlatmayı gerektirecek diğer bir durumda vCenter ile Host arasındaki bağlantıda yaşanan sorunların (re-connect ile bağlanamama sorunu) giderilmesinde kullanabilirsiniz.

“Test Management Network” seçeneğinde; Management Network için tanımlamış olduğumuz bilgilerin test edilmesinde kullanılmaktadır. Bu işlemi sunucunuzun Management Network için tanımladığınız IP, Subnet Mask, Gateway, DNS ve hostadı isim çözümleme kontrolünü test edebilirsiniz.

Network Restore Options menüsünde; hatalı olarak yapılandırılan Management Network IP adres bilgileri varsayılan ayarlara çevrilir. Bu işlem sonrasında vCenter sunucu kullanıyorsanız eğer bağlantınız kopacak ve tekrardan bağlantınızı yapılandırmanız gerekecektir.

Bu menüde yer alan seçenekler;

 • Restore Network Settings; Management Network adımında tanımlanan IP ve hostname bilgilerini sıfırlar.
 • Restore Standard Switch; Bu seçeneğin seçilmesi ile yeni bir standard switch oluşturulur ve bu switch için management network tanımlanır. Sunucu üzerinde Distributed switch var ise yeni bir standard switch oluşturularak ağ aktarımı sağlanır. Bu seçeneği Distributed switch kullanmıyor ve artık bu yapı gerekmiyor ise, Distributed switch’de sorun giderilmesi ve konfig değiştirilmesi durumunda, Management Networkünüz distributed switch üzerinde ve sunucunuz ile vCenter bağlantınızı kesmemek için yada diğer bir durumda; Sunucuzun Management Networkünüzü distributed switch’den Standard switch’e taşımak için bu seçeneği kullanabilirsiniz.
 • Restore VDS : Vmware Distributed Switch kullanılıyor ise bu seçenek aktif olacaktır. Bu seçenek ile varsayılan ayarlara çevrilir.

Not : Network Restore menüsündeki operasyonel işlemler öncesinde mutlaka VMware’in resmi web sitesinde yayınlanan “Understanding network rollback and recovery in vSphere 5.1 and later (2032908)” makalesini incelemenizi tavsiye ederim. 

Configure Keyboard menüsünde; DCUI arayüzü için klavye dilini seçebilirsiniz.  

Troubleshooting Mode Options menüsünde; ESXi sunucunda sorun giderilmesinde kullanılacak olan SSH ve ESXi Shell bağlantısı ve bağlantı güvenlik ayarları yapılandırılmaktadır.

Enable ESXi Shell : bu seçenek; VMwre ESXi Shell servisinin açılması veya kapatılması yapılmaktadır. Enter tuşu ile ESXi Shell servisi açıp yine aynı tuş ile kapatabilirsiniz.

Enable SSH bölümünde; SSH servisinin açılması veya kapatılması yapılmaktadır. Bir önceki örnekte de olduğu gibi Enter tuşu ile SSH servisi açıp yine aynı tuş ile kapatabilirsiniz.

Modify ESXi Shell and SSH timeout bölümünde; ESXi Shell ve SSH bağlantıları için zaman aşımı dakika süreleri tanımlanmaktadır. Bu ekrandaki zaman aşımı süresinden sonra giriş yapılmadıysa ssh ve shell bağlantısı kesilecektir. Varsayılan ayar olarak; ESXi Shell için zaman aşımı 0 (devre dışı).

Modify DCUI idle timeout seçeneği; DCUI login olduktan sonra bekleme süresidir. Varsayılan ayarlarda bu değer 10 dk olarak tanımlanmaktadır. İsteğe bağlı olarak bu süreyi değiştirebilirsiniz.

Restart Management Agents seçeneğinde, VMware ESXi host ile vCenter Server bağlantı problem sorunlarını gidermek için kullanabilirsiniz. Bu işlemde Management Agent Servisi yeniden başlatma sürecinde ek olarak sorun gidermek loglarını toplamak için Collect extra troubleshooting information” kutucuğunu seçebilirsiniz.

View System Logs menüsünde; ESXi sunucusuna ait syslog, vmkernel, config, Management Agent, vCenter agent ve ESXi observation loglarine görüntüleyebilirsiniz.


View Support Information menüsünde; VMware Sunucu seri no, Lisans Numarası ve Türü, SSL Thumprint, SSH DSA Key Fingerpring, Sunucuya ait; Servis etkiti, BIOS, BMC ve PLSA firmware bilgileri yer almaktadır.

Reset System Configuration menüsünde; ESXi sunucusundaki bir sorunun kaynağının belirlenmesi konusunda sorunlar yaşanmasında sistem yapılandırmasını sıfırlamak için bu menüyü kullanabilirsiniz. ESXi sunucusundaki yapmış olduğunuz bütün ayarları sıfırlar, root kullanıcı hesabının parolası sıfırlanır ve sunucuyu yeniden başlatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir